ScheidingsElementen
praktische ondersteuning voor scheidingsbemiddelaars
Recente Tweets
Wie zijn wij
De ScheidingsElementen

Onze organisatie “de ScheidingsElementen” houdt zich onder andere bezig met alles wat betrekking heeft vóór, tijdens en ná een scheiding. Gelijk de wetenschappelijke benadering van de natuurlijke elementen, herkennen wij in iedere scheidingsituatie een aantal aspecten die wij als ScheidingsElementen betitelen. Als verbindende factoren gelden de communicatie, de “gun-factor”, het collega-ouderschap en het “mars-venus” element. 

Twee zeer ervaren, deskundige en creatief praktiserende Mediators hebben de handen ineengeslagen om hun praktijk, inzicht en kennis te delen. Jocelyn Weimar en André Tolman, beide gecertificeerd NMI Register Mediator en werkzaam voor de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket  en Rechtbanken. Beiden zijn gepokt en gemazeld in de wereld van (echt-)scheidingen, omgangsregelingen en het na-huwelijk, beiden met eigen expertises en inzichten:

Jocelyn met name op het gebied van de overgang van gescheiden ouders naar collega-ouders, waarbij de scheidingsmelding naar de partners, hun kinderen en hun omgeving een cruciale plaats inneemt. In 2008 heeft zij de alom bekende ScheidingsNavigator mede ontwikkeld. In 2011 heeft het NMI hierover een kennisreeksboek uitgebracht “handreikingen voor de scheidingsbemiddelaar”. In september 2012 brengt uitgeverij BOOM haar boek “uit-elkaar-gaan, van scheiden tot na-huwelijk” uit, dat specifiek voor het publiek bedoeld is  en in die reeks zal jaarlijks  een praktisch boek volgen. Zo staan in de planning boeken over het na-huwelijk, het Mars-Venus-verhaal bij omgangsregelingen en een boek over de lessen die geleerd kunnen worden uit de scheiding. Haar motto is: elkaar het goede te “gunnen” en het “uitgummen” van elkaar als de ex-ouder te voorkomen.

André is meer van de procesmatige aanpak, logische volgorde, helder en duidelijk communiceren. Hij combineert zijn uitgebreide kennis op financieel, fiscaal, notarieel en juridisch gebied met een knipoog naar o.a. het NLP, waardoor een toekomst gerichte aanpak gerealiseerd wordt . Hij heeft hiervoor handzame en praktische schema’s en modellen ontwikkeld, die zowel voor de Mediator als voor de cliënt zeer bruikbaar zijn. Door zijn praktische werkwijze is zijn doelstelling dat de partijen zich bewust worden van hun kansen en mogelijkheden en dus in staat zijn hun eigen toekomst te creëren. Zijn motto is dan ook echt-scheiden. 

De markt voor de echte kwaliteit Familie Mediator vraagt om praktische kennis, ervaring, ondersteuning en het ontwikkelen van nieuwe inzichten en tools.

Wat heeft “ScheidingsElementen” jou te bieden:

 • Trainingen en opleidingen in het licht van wat het NMI van de Register Family Mediator verwacht, met P.E.-punten;
 • Begeleide intervisie zoals het NMI dit voorstaat;
 • On-line-Begeleiding of advisering bij jouw casus;
 • Vele praktische documenten, zowel in word, pdf, rekenprogamma’s in excel, zodat je zelf niet meer het wiel hoeft uit te vinden en deze kunt gebruiken in je eigen huisstijl;
 • Het assisteren bij het opzetten en bijhouden van je eigen website naar jouw wens en stijl;
 • Jaarlijkse publicaties om jezelf te promoten in b.v. de plaatselijke krant of op internet.
 • ...

Voor de beginnende Mediator:

 • Mentor en Coaching, op onderwerpen zoals: hoe start ik mijn praktijk; hoe pak ik marketing aan;...
 • Begeleiding in en feedback op de casus zelf, zowel inhoudelijk (juridisch, financieel en fiscaal) als procesmatig, maar ook de skills m.b.t. de partners en hun kinderen.

Wat is de meerwaarde van ons programma de “ScheidingsElementen”:

 • Verworven kennis en ervaring over de laatste 12 jaar wordt met de deelnemers van onze trainingen en opleidingen gedeeld
 • Alle door ons ontwikkelde en reeds bestaande tools, rekenprogramma’s, scheidingsprocessen, schema’s en modellen, worden aangereikt
 • Nieuwe ontwikkelingen, zoals het Mars-Venus-verhaal bij de scheidingsmelding, in het scheidingsproces zelf, maar ook na de scheiding zoals bij omgangsproblematieken, worden behandeld.  
Ecologie

De ecologie bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen en de relaties tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen.
Het uitgangspunt van Ecologie is om de juiste wisselwerking in ons leven, gezin, werk te benaderen. In dat kader kunnen we ons steeds drie vragen stellen:

- Is het goed voor mij?
- Is het goed voor de ander?
- Is het goed voor ons allemaal?

Concreet betekent dit dat het ene niet los staat van het andere en ook de ene individu niet zonder de ander kan en ook niet los staat van je (leef) omgeving.

Kun je op de drie bovenstaande vragen - in deze logische volgorde - voor je zelf drie keer een JA geven, dan weet je dat je juist handelt en dat er niets kapot of verloren gaat,

De Missie Statement van “ECOLOGIE” passen wij ook toen in Scheidingselementen.nl en wij stellen ons continu deze vragen.

Het LEVEN is LEREN.

Door Learning bij Doing hebben wij geleerd in de praktijk. Wij willen die geleerde ervaring met jullie delen, want de praktische vaardigheden, kennis en uitvoering is voor iedereen in te zetten in zijn eigen echtscheidingspraktijk..